itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Cô Lê Thanh Thủy: “Giáo viên phải thật sự yêu thương và quan tâm đến các em học sinh” / Thuy