TIN NỔI BẬT

ITA - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 09 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 23/04/2021, từ Canary Club, Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đại hội có mặt 296 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 608.203.553 cổ phần chiếm tỷ lệ 64,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo qui định của pháp luật hiện hành.

 

Tân Tạo hôm nay

Thư mời - Hội thảo triển khai chương trình phát triển Điện Mặt trời mái nhà và Năng lượng tái tạo năm 2020 tại KCN Tân Tạo

Kính gửi: Các Doanh Nghiệp trong Khu Công Nghiệp Tân Tạo.

Vào 8g30 -11g00, ngày 16/10/2020, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp phối hợp cùng Hiệp hội các doanh nghiệp Khu Công Nghiệp TPHCM (HBA) và Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVN HCMC) tổ chức Hội thảo triển khai chương trình phát triển Điện Mặt trời mái nhà và Năng lượng tái tạo năm 2020 tại KCN Tân Tạo

 
 

Dự án ITA

Center-Du an

 
 

Home2-R