TIN NỔI BẬT

Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2019

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức vào ngày 28/06/2019 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, Huyện Đức Hòa Long An. Chương trình Đại hội sẽ bắt đầu từ 9:00 sáng ngày 28/06/2019 và kết thúc vào 13:40 chiều cùng ngày.

 

Chứng khoán ITA

Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2019

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức vào ngày 28/06/2019 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, Huyện Đức Hòa Long An. Chương trình Đại hội sẽ bắt đầu từ 9:00 sáng ngày 28/06/2019 và kết thúc vào 13:40 chiều cùng ngày.

 
 

Dự án ITA

Center-Du an

 
 

Home2-R