TIN NỔI BẬT

Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời Đại hội Đồng Cổ đông thường niên trực tuyến 2021

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức họp trực tuyến vào ngày 23/04/2021 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, Huyện Đức Hòa Long An. Chương trình Đại hội sẽ bắt đầu từ 9:00 sáng ngày 23/04/2021. Các cổ đông sẽ tham dự và biểu quyết các nghị quyết trực tuyến từ xa thông qua website https://agm.itagroup-vn.com/

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của ITACO:

 

Chứng khoán ITA

Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời Đại hội Đồng Cổ đông thường niên trực tuyến 2021

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức họp trực tuyến vào ngày 23/04/2021 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, Huyện Đức Hòa Long An. Chương trình Đại hội sẽ bắt đầu từ 9:00 sáng ngày 23/04/2021. Các cổ đông sẽ tham dự và biểu quyết các nghị quyết trực tuyến từ xa thông qua website https://agm.itagroup-vn.com/

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của ITACO:

Tân Tạo hôm nay

Thư mời - Hội thảo triển khai chương trình phát triển Điện Mặt trời mái nhà và Năng lượng tái tạo năm 2020 tại KCN Tân Tạo

Kính gửi: Các Doanh Nghiệp trong Khu Công Nghiệp Tân Tạo.

Vào 8g30 -11g00, ngày 16/10/2020, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp phối hợp cùng Hiệp hội các doanh nghiệp Khu Công Nghiệp TPHCM (HBA) và Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVN HCMC) tổ chức Hội thảo triển khai chương trình phát triển Điện Mặt trời mái nhà và Năng lượng tái tạo năm 2020 tại KCN Tân Tạo

 
 

Dự án ITA

Center-Du an

 
 

Home2-R