itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2012

ĐHCĐ 2012

Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Ngày 27/04/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo sẽ tổ chức Chương trình nghị sự Đại hội cổ đông thường niên vào lúc 14h tại Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, huyện Đức Hòa, Long An.

Đại hội Cổ đông thường niên 2012: ITA vượt sóng, vững bước thành công

Ngày 27/4/2012, tại ĐH Tân Tạo, Đại lộ Đại Học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Buổi họp diễn ra thành công với sự tham dự của 925 cổ đông, đại diện theo ủy quyền 513 cổ đông. Đại hội đã thống nhất thông qua những nghị quyết quan trọng cho chiến lược kinh doanh của tập đoàn vào năm 2012.

Cty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Cty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo: Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.