itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA

CHỨNG KHOÁN ITA

Công bố thông tin

ITA: Ông Nguyễn Tuấn Minh thôi làm TV.HĐQT, phó TGĐ từ 21.8.2015

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thông báo chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, theo đó ông Nguyễn Tuấn Minh thôi làm TV.HĐQT, phó TGĐ công ty.