itaexpress / Quỹ ITA-s / Giải đáp thắc mắc / Vì Tương Lai / Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp về Quỹ Ita Vì Tương Lai

Những câu hỏi thường gặp nhất về Quỹ Ita Vì Tương Lai được trình bày ở đây.

Trả lời thắc mắc Sở Lao Động TB và XH Tỉnh Hậu Giang

Hình thức chuyển tài trợ cho các cá nhân được nhận tài trợ của Quỹ ITA_s

Trả lời thắc mắc em Hoàng Thụy Đoan Thảo - Gò Vấp

Về việc bổ sung Sổ Hộ Nghèo của em Thảo - Gò Vấp