itaexpress / Tin ITA / Bạn đọc viết / Hộp thư

Hộp thư bạn đọc

Công bố cuộc thi viết “Cảm ơn Người - Cảm ơn Đời”

ai

Trong buổi lễ ra mắt chính thức 3 quỹ ITA-s ngày hôm qua 30/9/2007, Quỹ ITA-s công bố cuộc thi viết “Cảm ơn Người - Cảm ơn Đời”.

Thư ngỏ

ItaExpress sẽ thiếu sự phong phú và sâu sắc nếu không có sự cộng tác tích cực và nhiệt tình từ phía quý vị. Đó chính là lý do ra đời của chuyên trang Bạn đọc viết.

Các tin đã đưa ngày   Xem