itaexpress / Việc làm / Thông tin nhà tuyển dụng

Người dùng

. Nếu chưa đăng ký làm ứng viên/nhà tuyển dụng, hãy đăng ký.
. Nếu đã đăng ký nhưng chưa đăng nhập, hãy đăng nhập.

Để đăng ký làm ứng viên tuyển dụng, hãy nhấn nút "Đăng ký ứng viên"

 

Để đăng ký làm nhà tuyển dụng, hãy nhấn nút "Đăng ký nhà tuyển dụng"

 

Đăng nhập

Nhà tuyển dụng...

Logo Tập đoàn Tân Tạo

Tập đoàn Tân Tạo gồm hệ thống các Công ty chuyên đầu tư xây dựng - kinh doanh CSHT và các dịch vụ KCN, Khu dân cư đô thị, công ty tài chính, trường học, phim trường…, cần tuyển các ứng viên có năng lực làm việc tại KCN Tân Tạo - Tp.HCM và Long An...

Thông tin nhà tuyển dụng

Trang này dành cho các nhà tuyển dụng và quản trị nhà tuyển dụng xem thông tin riêng của nhà tuyển dụng. Các nhà tuyển dụng chỉ được xem thông tin riêng của mình. Các quản trị nhà tuyển dụng xem tất cả các thông tin nhà tuyển dụng mình quản trị.

 

Tập đoàn Tân Tạo

TẬP ĐOÀN TÂN TẠO
ITA GROUP
ITAEXPRESS

Khu Công nghiệp Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-08) 7.543.505/506/507/508
Fax: ( 84-08) 7.543.504
Email: ita_s@itaexpress.com

Website: www.itaexpress.com.vn