itaexpress / Photo & Video

Photo & Video

Văn phòng KCN Tân Tạo

Văn phòng Khu công nghiệp Tân Tạo

 
 
"

KCN Tân Tạo - Ngôi nhà của bạn

"
 

Toàn cảnh KCN Tân Tạo

Cổng chào KCN Tân Tạo

Văn phòng Khu công nghiệp Tân Tạo

Khu Công Nghiệp Tân Tạo nhìn từ trên cao

 

Tân Tạo: Trên đường phát triển

Ngày 03/02/1997: Khởi công xây dựng khu công nghiệp Tân Tạo

Ngày 30/11/2006: Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động Hạng 2

Ngày 13/02/2002:

  • Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập.
  • Lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3.
  • Lễ khởi công xây dựng khu mở rộng