itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách đề nghị / Chương trình Hỗ trợ GV

Chương trình Hỗ trợ Giáo viên vùng sâu vùng cao

Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Lai Châu chuyển tới

Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu đã gửi tới Chương trình Hỗ trợ giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa danh sách các giáo viên đề nghị được hỗ trợ.

Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Yên Bái chuyển tới

Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đã gửi tới Chương trình Hỗ trợ giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa danh sách các giáo viên đề nghị được hỗ trợ.

Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Đak Nông chuyển tới

Sở Giáo dục và Đào tạo Đak Nông đã gửi tới Chương trình Hỗ trợ giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa danh sách các giáo viên đề nghị được hỗ trợ.

Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Sóc Trăng chuyển tới

Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng đã gửi tới Chương trình Hỗ trợ giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa danh sách các giáo viên đề nghị được hỗ trợ.

Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Lâm Đồng chuyển tới

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã gửi tới Chương trình Hỗ trợ giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa danh sách các giáo viên đề nghị được hỗ trợ.

Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Phú Thọ chuyển tới

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ đã gửi tới Chương trình Hỗ trợ giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa danh sách các giáo viên đề nghị được hỗ trợ.

Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Đồng Tháp chuyển tới

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã gửi tới Chương trình Hỗ trợ giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa danh sách các giáo viên đề nghị được hỗ trợ.

Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Điện Biên chuyển tới

Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên đã gửi tới Chương trình Hỗ trợ giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa danh sách các giáo viên đề nghị được hỗ trợ.

Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Bạc Liêu chuyển tới

Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu đã gửi tới Chương trình Hỗ trợ giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa danh sách các giáo viên đề nghị được hỗ trợ.

Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Cao Bằng chuyển tới

Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng đã gửi tới Chương trình Hỗ trợ giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa danh sách các giáo viên đề nghị được hỗ trợ.