itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

ITA: BCTC lợi nhuận quý III tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ITA thu về 175,4 tỷ đồng lãi ròng, tăng hơn 76% so với cùng kỳ. KCN E- City Tân Đức tiếp tục được ITA rót thêm vốn đầu tư. Cụ thể, doanh thu bán hàng quý III đạt 204,57 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp được cải thiện đáng kể từ 15,6% lên 43,7%. Nhờ đó, lãi gộp cao gấp 3,2 lần, đạt 89,39 tỷ đồng.

ITA: báo cáo tài chính giữa niên độ

ITA: báo cáo tài chính giữa niên độ

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1/2015

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1/2015

ITA: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4

ITA: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4

ITA: BCTC kiểm toán soát xét bán niên 2014

BCTC kiểm toán soát xét bán niên 2014

Tập đoàn Tân Tạo: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quí 1 năm 2014

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quí 1 năm 2014

Tập đoàn Tân Tạo: Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2013

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) công bố báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2013

Tập đoàn Tân Tạo: Công bố kết quả kinh doanh quý 3 riêng và hợp nhất năm 2013

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) công bố kết quả kinh doanh quý 3 riêng và hợp nhất năm 2013

Tập đoàn Tân Tạo: Báo cáo tài chính Hợp nhất và riêng soát xét năm 2013 đã được kiểm toán

Tập đoàn Tân Tạo công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất và riêng soát xét năm 2013 đã được kiểm toán

Các tin đã đưa ngày   Xem