itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Chiến Thắng Bệnh Tật

Tiêu chí tài trợ giáo viên

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học ít nhất 5 năm.

2. Giáo viên từ địa phương - TP lớn về giảng dạy hoặc người đồng bào thiểu số.

3. Giáo viên yêu nghề, có trách nhiệm với nghề.

4. Giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ ITA Chiến Thắng Bệnh Tật

Mẫu Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội cấp

Mẫu bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp.

Danh sách nhận trợ cấp TP.HCM

Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

Danh sách nhận trợ cấp các tỉnh

Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

Danh sách nhận trợ cấp tỉnh Quảng Trị

Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

Giấy xác nhận cá nhân đã nhận trợ cấp Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật

Sau khi nhận được tài trợ của Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật, người được nhận tài trợ có nghĩa vụ gửi Giấy xác nhận về địa chỉ:

Xác nhận của cơ quan đại diện nhận trợ cấp Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật

Sau khi nhận được tài trợ của Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật, Cơ quan đại diện nhận và trao tài trợ có nghĩa vụ gửi Giấy xác nhận về địa chỉ:

Danh sách nhận trợ cấp tỉnh Khánh Hòa

Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

Danh sách nhận trợ cấp tỉnh Long An

Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.