itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA: CBTT thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 18

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 18.

Tập đoàn Tân Tạo: CBTT thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành

Tập đoàn Tân Tạo công bố thông tin thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành.

13/2: Tập đoàn Tân Tạo Công bố thông tin chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tập đoàn Tân Tạo: Công bố thông tin chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tập đoàn Tân Tạo: Công bố thông tin NQ số 0902 sửa đổi bổ sung NQ 1201 về viêc phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Tập đoàn Tân Tạo: Công bố thông tin NQ số 0902 sửa đổi bổ sung NQ 1201 về viêc phát hành cổ phiếu riêng lẻ

ITA: CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty 2014

Tập đoàn Tân Tạo báo cáo tình hình quản trị công ty

Nghị quyết HĐQT ITA thông qua phương án phát hành CP riêng lẻ cấn trừ công nợ

Nghị quyết HĐQT ITA thông qua phương án phát hành CP riêng lẻ cấn trừ công nợ

Vận hội mới của ITA

Với hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động cốt lõi, sở hữu quỹ đất lớn ở các vùng có lợi thế vị trí địa lý, sự hồi phục của nền kinh tế, cũng như dòng chảy mạnh mẽ của vốn đầu tư nước ngoài và vốn đầu tư tư nhân đang tạo cơ hội thuận lợi cho Tập đoàn Tân Tạo (ITA) thực hiện mục tiêu trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp và khu đô thị ở Việt Nam.

Công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn

Công ty CP Truyền thông - Giải trí và sản xuất Media Ban Mai báo cáo về giao dịch sở hữu của cổ đông lớn. Theo đó, số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 44,796,734 CP (6,23%). Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 35,796,734 CP (4,979%).

12/11: ITA tiếp tục là mã có khối lượng khớp lệnh cao trên cả hai sàn

Tạm nghỉ phiên sáng, các mã vốn hóa lớn tăng giảm đan xen. GAS, HPG nằm ở tham chiếu, phần lớn còn lại nằm ở vùng xanh. VN-Index tăng nhẹ 0.36 điểm, lên 604.59 điểm. HNX-Index tăng 0.19 điểm, vượt qua ngưỡng 90 lên 90.05 điểm. ITA tiếp tục là mã có khối lượng khớp lệnh cao trên cả hai sàn

Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD lần 17 của ITA

Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD lần 17 của ITA

Các tin đã đưa ngày   Xem