itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết ngày 13-1-2017 của Hội đồng Quản trị

Nghị quyết bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc thường trực

Công ty CP Đai Học Tân Tạo thông báo giao dịch mua 10.000.000 cổ phiếu ITA

Ngày 1/12/2016 Công ty CP Đai Học Tân Tạo thông báo giao dịch mua 10.000.000 cổ phiếu ITA. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 6/12/2016 đến ngày 02/01/2017

ITA-Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

ITA-Điều lệ Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo

Điều lệ Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo. Bản cập nhật tháng 4 năm 2016

HĐQT Tập đoàn Tân Tạo Thông qua Nội dung họp Đại hội Cổ đông 2016

Ngày 14/4/2016, Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Tạo đã thông qua các nội dung họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 theo các tài liệu gởi kèm và thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn.

Cty Tân Đức kính đề nghị Phó Thủ Tướng xem xét Hồ sơ về việc thu phí bảo trì CSHT

Ngày 30/03/2016 Công ty CP đầu tư Tân Đức (thuộc Tập đoàn Tân Tạo) đã có văn bản gởi Phó Thủ Tướng Chính phủ liên quan đến việc thu phí bảo trì CSHT của Công ty Tango Candy.

ITA Công bố thông tin giải trình chênh lệch báo cáo tài chính năm 2015

Ngày 31/3/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã Công bố thông tin giải trình chênh lệch một số chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính năm 2015, trước và sau kiểm toán.

Tập đoàn Trillions nâng quy mô và vốn đầu tư tại KCN Tân Đức lên khoảng 250 triệu USD

Sau khi đã nhận được Giấy phép đầu tư và Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Tập đoàn Trillions của Hòa Kỳ và các đối tác đã quyết định nâng quy mô đầu tư cho tổ hợp các dự án từ 30 ha lên 50 ha tại KCN Tân Đức giai đoạn 2.

Tập đoàn Trillions của Hoa Kỳ đầu tư vào KCN Tân Đức Giai đoạn 2

Ngày 20/01/2016, Tập đoàn Tân Tạo đã nhận được giấy phép đầu tư và chứng nhận đăng ký kinh doanh cho tập đoàn Trillions của Hoa Kỳ đầu tư vào KCN Tân Đức giai đoạn 2.

ITA và SinoHydro (PowerChina) đàm phán hợp tác triển khai Dự án Nhiệt điện Kiên Lương

Ngày 8/3/2016, Ban lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo đã có buổi làm việc về hợp tác đầu tư thực hiện dự án Nhiệt điện Kiên Lương với Đại diện công ty Sinohydro Corporation (Công ty thành viên của Tập đoàn điện lực Trung Quốc - PowerChina).

Các tin đã đưa ngày   Xem