itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2024

Ngày 26 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) đã phát hành hai văn bản thông báo, đó là văn bản số 21/TB-ITACO 24 thông báo về Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2024 và văn bản số 22/TB-ITACO 24 thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024, đã được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

ITA - CBTT Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An chấp thuận điều chỉnh đầu tư dự án E.City Tân Đức - Long An

Vào ngày 25 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 20/TB-ITACO 24 tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố thông tin Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3680/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An:

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện dự án Xây dựng Khu đô thị Ecity Tân Đức, diện tích khoảng 348,0022ha tại xã Đức Hòa Hạ và xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư số 50121000077 cấp lần đầu ngày 11/11/2008”

ITA - CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2024

Vào ngày 23 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 19/TB-ITACO 24 tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố các thông tin sau:

1. Nghị Quyết hội Đồng Quản trị số 03/NQ-HĐQT-ITACO 24 ban hành ngày 22/04/2024 về việc đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024.

2. Thông báo số 174/CV-TCKT-ITACO 24 ngày 23/4/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024.

ITA - CBTT Báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán thuộc diện cảnh báo Quý 2 năm 2024

Vào ngày 08 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 16/TB-ITACO 24 tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố thông tin trong công văn số 167/CV-TCKT-ITACO 24 ngày 08/04/2024 về việc báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán thuộc diện cảnh báo Quý 2/2024 và đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo.

ITA - CBTT CÔNG VĂN SỐ 162/CV-ITACO-24 NGÀY 01/04/2024 VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ SỞ GDCK TP.HCM CBTT VĂN BẢN SỐ 07/TB-ITACO 24 NGÀY 16/02/2024 THEO QUY ĐỊNH

Ngày 01 tháng 4 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 15/TB-ITACO 24 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố thông tin công văn số 162/CV-ITACO-24 ngày 01/04/2024 về việc đề nghị Sở GDCK TP.HCM công bố thôngtin văn bản Số 07/TB-ITACO 24 ngày 16/02/2024 theo quy định.

ITA - CBTT công văn 154/CV-ITACO-24 ngày 23/03/2024 về việc đề nghị UBCK NN và Sở GDCK TP.HCM cho phép tạm hoãn CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo thường niên năm 2023

Ngày 23 tháng 03 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 12/TB-ITACO 24 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố thông tin công văn số 154/CV-ITACO-24 ngày 23/03/2024 về việc xin cho phép tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo thường niên năm 2023.

ITA - CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 04 tháng 03 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 10/TB-ITACO 24 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT-ITACO 24 ngày 04/03/2024 về việc gia hạn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

ITA - CBTT công văn 134/CV-ITACO-24 ban hành ngày 26/02/2024 về việc xin tạm hoãn CBTT Báo Cáo Tài Chính và Báo Cáo Thường Niên năm 2023

Ngày 26 tháng 02 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 08/TB-ITACO 24 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố thông tin công văn số 134/CV-ITACO-24 ngày 26/02/2024 về việc xin tạm hoãn CBTT Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên năm 2023.

ITA - CBTT LỆNH CỦA TÒA ÁN PARIS (TIẾP THEO)

Ngày 16 tháng 02 năm 2024 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, Tiến sĩ Maya Dangelas (còn được biết đến với tên Đặng Thị Hoàng Yến), công bố thông tin thông báo số 07/TB-ITACO 24 gửi đến Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố thông tin (tiếp theo) vụ kiện ra Trọng tài Quốc tế về việc vi phạm phá vỡ hợp đồng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

ITA - CBTT HĐQT Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đại học Tân Tạo

Ngày 01 tháng 02 năm 2024, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã phát đi thông báo số 06/TB-ITACO 24 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, thông báo về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT-ITACO 24, được ban hành vào ngày 01/02/2024. Theo nghị quyết này, Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo và Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức tại Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo cho Công ty Cổ phần Đầu tư – Khai thác – Sản xuất và Cung cấp Nước sạch ITA.

Các tin đã đưa ngày   Xem