itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA-Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

ITA-Điều lệ Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo

Điều lệ Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo. Bản cập nhật tháng 4 năm 2016

HĐQT Tập đoàn Tân Tạo Thông qua Nội dung họp Đại hội Cổ đông 2016

Ngày 14/4/2016, Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Tạo đã thông qua các nội dung họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 theo các tài liệu gởi kèm và thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn.

Cty Tân Đức kính đề nghị Phó Thủ Tướng xem xét Hồ sơ về việc thu phí bảo trì CSHT

Ngày 30/03/2016 Công ty CP đầu tư Tân Đức (thuộc Tập đoàn Tân Tạo) đã có văn bản gởi Phó Thủ Tướng Chính phủ liên quan đến việc thu phí bảo trì CSHT của Công ty Tango Candy.

ITA Công bố thông tin giải trình chênh lệch báo cáo tài chính năm 2015

Ngày 31/3/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã Công bố thông tin giải trình chênh lệch một số chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính năm 2015, trước và sau kiểm toán.

Tập đoàn Trillions nâng quy mô và vốn đầu tư tại KCN Tân Đức lên khoảng 250 triệu USD

Sau khi đã nhận được Giấy phép đầu tư và Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Tập đoàn Trillions của Hòa Kỳ và các đối tác đã quyết định nâng quy mô đầu tư cho tổ hợp các dự án từ 30 ha lên 50 ha tại KCN Tân Đức giai đoạn 2.

Tập đoàn Trillions của Hoa Kỳ đầu tư vào KCN Tân Đức Giai đoạn 2

Ngày 20/01/2016, Tập đoàn Tân Tạo đã nhận được giấy phép đầu tư và chứng nhận đăng ký kinh doanh cho tập đoàn Trillions của Hoa Kỳ đầu tư vào KCN Tân Đức giai đoạn 2.

ITA và SinoHydro (PowerChina) đàm phán hợp tác triển khai Dự án Nhiệt điện Kiên Lương

Ngày 8/3/2016, Ban lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo đã có buổi làm việc về hợp tác đầu tư thực hiện dự án Nhiệt điện Kiên Lương với Đại diện công ty Sinohydro Corporation (Công ty thành viên của Tập đoàn điện lực Trung Quốc - PowerChina).

ITA Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016

Ngày 9/3/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ

ITA triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cấn trừ công nợ, dự kiến phát hành 100.038.758 (một trăm triệu, không trăm ba mươi tám ngàn, bảy trăm năm mươi tám) cổ phiếu.

Các tin đã đưa ngày   Xem