itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA - công bố Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 12/05/2017 Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi công văn thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM và Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 cho mã chứng khoán ITA. Theo đó ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/05/2017.

ITA công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017.

Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

ITA - Giải trình chênh lệch một số chỉ tiêu liên quan đến báo cáo tài chính năm 2016

Ngày 07/04/2017, ITA công bố Giải trình chênh lệch một số chỉ tiêu liên quan đến báo cáo tài chính năm 2016

Nghị quyết ngày 13/1/2017 của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị ITA bổ nhiệm Ông Trần Hoàng Ân giữ chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực của Công ty kể từ ngày 04/01/2017

Cty Tân Đức kính đề nghị Phó Thủ Tướng xem xét Hồ sơ về việc thu phí bảo trì CSHT

Ngày 30/03/2016 Công ty CP đầu tư Tân Đức (thuộc Tập đoàn Tân Tạo) đã có văn bản gởi Phó Thủ Tướng Chính phủ liên quan đến việc thu phí bảo trì CSHT của Công ty Tango Candy.

ITA Công bố thông tin giải trình chênh lệch báo cáo tài chính năm 2015

Ngày 31/3/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã Công bố thông tin giải trình chênh lệch một số chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính năm 2015, trước và sau kiểm toán.

Tập đoàn Trillions nâng quy mô và vốn đầu tư tại KCN Tân Đức lên khoảng 250 triệu USD

Sau khi đã nhận được Giấy phép đầu tư và Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Tập đoàn Trillions của Hòa Kỳ và các đối tác đã quyết định nâng quy mô đầu tư cho tổ hợp các dự án từ 30 ha lên 50 ha tại KCN Tân Đức giai đoạn 2.

Tập đoàn Trillions của Hoa Kỳ đầu tư vào KCN Tân Đức Giai đoạn 2

Ngày 20/01/2016, Tập đoàn Tân Tạo đã nhận được giấy phép đầu tư và chứng nhận đăng ký kinh doanh cho tập đoàn Trillions của Hoa Kỳ đầu tư vào KCN Tân Đức giai đoạn 2.

ITA và SinoHydro (PowerChina) đàm phán hợp tác triển khai Dự án Nhiệt điện Kiên Lương

Ngày 8/3/2016, Ban lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo đã có buổi làm việc về hợp tác đầu tư thực hiện dự án Nhiệt điện Kiên Lương với Đại diện công ty Sinohydro Corporation (Công ty thành viên của Tập đoàn điện lực Trung Quốc - PowerChina).

Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ

ITA triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cấn trừ công nợ, dự kiến phát hành 100.038.758 (một trăm triệu, không trăm ba mươi tám ngàn, bảy trăm năm mươi tám) cổ phiếu.

Các tin đã đưa ngày   Xem