itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Tập đoàn Tân Tạo: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Vào ngày 29/4/2016, tại địa điểm Canary Club, Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.city Tân Đức, Đức Hòa, Long An, Tập đoàn Tân Tạo đã tổ chức chương trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. Biên bản của Đại hội và Nghị quyết Đại hội như sau:

Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2016 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức vào ngày 29/04/2016 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, huyện Đức Hòa Long An.

ITA Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016

Ngày 9/3/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Các tin đã đưa ngày   Xem