itaexpress / Quỹ ITA-s / Giải đáp thắc mắc / Chiến Thắng Bệnh Tật / Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp về Quỹ Ita Chiến Thắng Bệnh Tật

Những câu hỏi thường gặp nhất về Quỹ Ita Chiến Thắng Bệnh Tật được trình bày ở đây.

Trả lời thắc mắc của ông Huỳnh Thiện - Quảng Ngãi

Giữa giấy xác nhận gia đình khó khăn và Sổ hộ nghèo