itaexpress / Photo & Video / Triển lãm

Tân Tạo - Những góc nhìn

Tân Tạo: Trên đường phát triển

Ngày 03/02/1997: Khởi công xây dựng khu công nghiệp Tân Tạo

Ngày 30/11/2006: Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động Hạng 2

Ngày 13/02/2002:

  • Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập.
  • Lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3.
  • Lễ khởi công xây dựng khu mở rộng
 

Toàn cảnh KCN Tân Tạo

Cổng chào KCN Tân Tạo

Văn phòng Khu công nghiệp Tân Tạo

Khu Công Nghiệp Tân Tạo nhìn từ trên cao

 

Diễn biến Đại hội cổ đông thường niên 2007

Lễ chào cờ

Ban thư ký

Đoàn Chủ tịch (từ trái qua phải): bà Nguyễn Như Ý, ông Thái Văn Mến, bà Đặng Thị Hoàng Yến, ông Đặng Quang Hạnh, bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, bà Đặng Thị Hoàng Phượng.