itaexpress / Photo & Video / Sự kiện / Khách tham quan

Khách tham quan

Giới thiệu những dự án ITA với Chủ tịch nước

Lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo giới thiệu những dự án ITA với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Nhiều nguyên thủ các quốc gia đã đến và làm việc

Nhiều nguyên thủ các quốc gia đã đến và làm việc với Tập đoàn Tân Tạo, trong đó có cả Tổng thống Mỹ G.Bush