itaexpress / Việc làm / Thông tin ứng viên

Người dùng

. Nếu chưa đăng ký làm ứng viên/nhà tuyển dụng, hãy đăng ký.
. Nếu đã đăng ký nhưng chưa đăng nhập, hãy đăng nhập.

Để đăng ký làm ứng viên tuyển dụng, hãy nhấn nút "Đăng ký ứng viên"

 

Để đăng ký làm nhà tuyển dụng, hãy nhấn nút "Đăng ký nhà tuyển dụng"

 

Đăng nhập

Nhà tuyển dụng...

Logo Tập đoàn Tân Tạo

Tập đoàn Tân Tạo gồm hệ thống các Công ty chuyên đầu tư xây dựng - kinh doanh CSHT và các dịch vụ KCN, Khu dân cư đô thị, công ty tài chính, trường học, phim trường…, cần tuyển các ứng viên có năng lực làm việc tại KCN Tân Tạo - Tp.HCM và Long An...

Thông tin ứng viên

Trang này dành cho các ứng viên và quản trị ứng viên xem thông tin riêng của ứng viên. Các ứng viên chỉ được xem thông tin riêng của mình. Các quản trị ứng viên xem tất cả các thông tin ứng viên mình quản trị.