itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Giải đáp thắc mắc / Dành cho cổ đông

Giải đáp thắc mắc cổ đông về chứng khoán Ita

Thời điểm trả cổ tức 2008

Trả lời thắc mắc của Ông Võ Thanh Hải, địa chỉ Email: vthviettel@gmail.com về việc trả cổ tức của ITA năm 2008.

Thời gian giao dịch cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2007

Trả lời thắc mắc của một số cổ đông về thời gian giao dịch cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2007

Phương thức và thời điểm trả cổ tức cho năm 2007

Trả lời thắc mắc của bạn Đỗ Mạnh Hà <namkinh@viettel.vn hoặc hanamkinh@yahoo.com> về phương thức và thời điểm trả cổ tức cho năm 2007.

Lợi nhuận của Tập đoàn Tân Tạo từ đâu?

Trả lời thắc mắc của bạn Ck Dongta <dongta_ck@yahoo.com.vn> về nguồn thu từ lợi nhuận của Tập đoàn Tân Tạo cũng như lợi nhuận của cổ đông thiểu số, về số lượng những nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ cổ phiếu ITA.

Có phải có sự nhầm lẫn?

Trả lời thắc mắc của bạn nguyen minh <binhminh133@yahoo.com> về việc có phải có sự nhầm lẫn trong giải đáp thắc mắc về kế hoạch trả cổ tức đợt 1 năm 2007.

Phát hành pha loãng cổ phiếu có làm ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn?

Trả lời thắc mắc của bạn Robert Phạm – Neryork- USA về việc phát hành pha loãng cổ phiếu có làm ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn.

Tại sao không phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu?

Trả lời thắc mắc của bạn Kim Oanh (Vornamen–Berlin–Đức) về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược bên ngoài.

Phát hành cổ phiếu thưởng

Trả lời thắc mắc của cổ đông nguyen minh <binhminh133@yahoo.com> về việc thưởng cổ phiếu cho CBCNV Tập đoàn Tân Tạo

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

Trả lời thắc mắc của cổ đông nguyen minh <binhminh133@yahoo.com> về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và cổ đông lớn.