itaexpress / Việc làm / Thông báo tuyển dụng

Người dùng

. Nếu chưa đăng ký làm ứng viên/nhà tuyển dụng, hãy đăng ký.
. Nếu đã đăng ký nhưng chưa đăng nhập, hãy đăng nhập.

Để đăng ký làm ứng viên tuyển dụng, hãy nhấn nút "Đăng ký ứng viên"

 

Để đăng ký làm nhà tuyển dụng, hãy nhấn nút "Đăng ký nhà tuyển dụng"

 

Đăng nhập

Nhà tuyển dụng...

Logo Tập đoàn Tân Tạo

Tập đoàn Tân Tạo gồm hệ thống các Công ty chuyên đầu tư xây dựng - kinh doanh CSHT và các dịch vụ KCN, Khu dân cư đô thị, công ty tài chính, trường học, phim trường…, cần tuyển các ứng viên có năng lực làm việc tại KCN Tân Tạo - Tp.HCM và Long An...

Thông báo tuyển dụng

Phần này dành cho các ứng viên tìm các thông báo tuyển dụng của các nhà tuyển dụng và dành cho các nhà tuyển dụng tạo các thông báo tuyển dụng của mình.