itaexpress / Tin ITA / Việc làm ITA

VIỆC LÀM ITA

 

Kỹ năng

Phỏng vấn xin việc: Nói bao nhiêu là vừa?

Nói quá nhiều là một trong những điều cấm kị trong một cuộc phỏng vấn xin việc. Dưới đây là bốn cách để tránh sự dài dòng trong cuộc phỏng vấn:

 

Giới thiệu nghề

Suy nghĩ lại về nghề nhân sự

Tháng 8/2005, tạp chí Fast Company đã đăng tải một bài báo gây sốc cho độc giả có tựa đề “Tại sao chúng ta ghét HR?” (Human resources - nghề quản lý nhân sự). Tác giả Keith Hammonds đưa ra bốn lý do:

 

Nhu cầu việc làm

Lao động vừa thừa vừa thiếu

Thảo luận tại diễn đàn việc làm VN: Chất lượng lao động thấp dẫn đến chất lượng việc làm cũng thấp và thiếu ổn định. VN thiếu nhiều nhân lực trình độ cao trong các ngành, lĩnh vực quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc đạt được tốc độ tăng trưởng cao.