itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Hàn Gắn Vết Thương

Tiêu chí tài trợ giáo viên

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học ít nhất 5 năm.

2. Giáo viên từ địa phương - TP lớn về giảng dạy hoặc người đồng bào thiểu số.

3. Giáo viên yêu nghề, có trách nhiệm với nghề.

4. Giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ ITA Hàn Gắn Vết Thương

Giấy xác nhận cá nhân đã nhận trợ cấp Quỹ ITA Hàn gắn vết thương

Sau khi nhận được tài trợ của Quỹ ITA Hàn gắn vết thương, các cá nhân được nhận tài trợ có nghĩa vụ gửi Giấy xác nhận về địa chỉ:

Mẫu Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội cấp

Mẫu bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp.

Xác nhận của cơ quan đại diện nhận trợ cấp Quỹ ITA Hàn gắn vết thương

Sau khi nhận được tài trợ của Quỹ ITA Hàn gắn vết thương, Cơ quan đại diện nhận và trao tài trợ có nghĩa vụ gửi Giấy xác nhận về địa chỉ:

Danh sách nhận trợ cấp tỉnh Quảng Trị

Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

Danh sách nhận trợ cấp tỉnh Long An

Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

Danh sách nhận trợ cấp tỉnh Phú Yên

Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

Danh sách nhận trợ cấp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

Danh sách nhận trợ cấp các tỉnh

Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.