itaexpress / Tin ITA / Dự án ITA / ITA Rice

Dự án ITA Rice

ITA Rice đã thống kê xong Vĩnh Thuận và Khánh Hưng

Tuần qua, ((29/10 – 3/11), dự án ITA Rice đã thống kê xong hai xã Vĩnh Thuận (dự án 120 ha cụm cảng), xã Khánh Hưng (dự án 129 ha sản xuất thử nghiệm).

Dự án Sản xuất lúa gạo thơm xuất khẩu và Khu đô thị

ItaExpress - Dự án Sản xuất lúa gạo thơm xuất khẩu và Khu đô thị có diện tích trên 10.320 hecta nằm trên hai huyện Vĩnh Hưng và Tân Hưng.

Các tin đã đưa ngày   Xem