itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Mồ côi cả cha và mẹ vẫn học giỏi / 2-chi-em