itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Phấn đấu học giỏi để thoát nghèo / Duc