itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / “Sợ nghề nông nên phải học giỏi” / PB220153