itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách đề nghị / Chương trình Hỗ trợ GV / Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Yên Bái chuyển tới

Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Yên Bái chuyển tới

Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đã gửi tới Chương trình Hỗ trợ giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa danh sách các giáo viên đề nghị được hỗ trợ.

TT Họ và tên Đơn vị công tác Hoàn cảnh gia đình Dân tộc Thành tích
1 Nguyễn Thị Nên MN Hoa Huệ, thị trấn Trạm Tấu Bản thân khó khăn    
2 Nguyễn Thị Hoa MN Hoa Huệ, thị trấn Trạm Tấu Bản thân khó khăn    
3 Trương T. Hồng Luyến MN Sao Mai Bản Lừu Trạm Tấu Mắc bệnh hiểm nghèo    
4 Chu Thị Tầm MN Sao Mai Bản Lừu Trạm Tấu Bản Thân hay ốm đau    
5 Hảng Thị Dê MN Họa Mi Bản Mù Trạm Tấu Gia đình khó khăn H’Mông  
6 Thào A Tủa MN Bông Sen Túc Đán Tr Tấu Gia đình khó khăn H’Mông  
7 Nguyễn Thị Lợi A MN Hoa Mai Phình Hồ Tr Tấu Gia đình khó khăn    
8 Lò Thị Oai MN Hoa Mai Phình Hồ Tr Tấu Gia đình khó khăn    
9 Giàng A Dình PTCS Bản Công Trạm Tấu Gia đình khó khăn H’Mông  
10 Lương Trung Kiên PTCS Xà Hồ Trạm Tấu Bản thân khó khăn    
11 Hà Văn Thiện PTCS Bản Mù Trạm Tấu Bản thân khó khăn    
12 Thào A Cở PTCS Bản Mù Trạm Tấu Gia đình khó khăn H’Mông  
13 Giàng A Của PTCS Bản Mù Trạm Tấu Gia đình khó khăn H’Mông  
14 Giàng A Phua PTCS Pá Hu Trạm Tấu Gia đình khó khăn H’Mông  
15 Giàng A Chu PTCS Pá Hu Trạm Tấu Gia đình khó khăn H’Mông  
16 Thào A Khua PTCS Túc Đán Trạm Tấu Gia đình khó khăn H’Mông  
17 Thào A Hờ PTCS Làng Nhì Trạm Tấu Gia đình khó khăn H’Mông  
18 Trang A Sà PTCS Làng Nhì Trạm Tấu Gia đình khó khăn H’Mông  
19 Hờ A Đưa PTCS Làng Nhì Trạm Tấu Gia đình khó khăn H’Mông  
20 Giàng A Chính PTCS Làng Nhì Trạm Tấu Gia đình khó khăn H’Mông  
21 Sùng Páo Chinh PTCS Làng Nhì Trạm Tấu Gia đình khó khăn H’Mông  
22 Thào A Tống PTCS Làng Nhì Trạm Tấu Gia đình khó khăn H’Mông  
23 Hờ A Lử PTCS Làng Nhì Trạm Tấu   H’Mông  
24 Thao A Dì PTCS Tà Si Láng Trạm Tấu   H’Mông  
25 Thào A Chay PTCS Tà Si Láng Trạm Tấu   H’Mông  
26 Giàng A Tu PTCS Tà Si Láng Trạm Tấu   H’Mông  
27 Mùa A Viên PTCS Tà Si Láng Trạm Tấu   H’Mông  
28 Hờ A Tếnh PTCS Tà Si Láng Trạm Tấu   H’Mông  
29 Hờ A Pha PTCS Tà Si Láng Trạm Tấu   H’Mông  
30 Cứ A Chu PTCS Tà Si Láng Trạm Tấu   H’Mông  
31 Giàng A Ly PTCS Tà Si Láng Trạm Tấu   H’Mông  
32 Thào A Seng PTCS Tà Si Láng Trạm Tấu   H’Mông  
33 Giàng A Páo PTCS Tà Si Láng Trạm Tấu   H’Mông  
34 Phàng A Dao PTCS Tà Si Láng Trạm Tấu   H’Mông  
35 Vi Thị Nhưỡng Phòng GD & ĐT Trạm Tấu Gia đình khó khăn    
36 Vũ Thị Hồng Bính Mầm non Ba Khe, Văn Chấn Con liệt, hoàn cảnh khó khăn Kinh GV giỏi trường
37 Nguyễn Thị Vương Mầm non Sơn Thịnh, V. Chấn Vợ thương binh, hoàn cảnh KK Kinh GV giỏi trường
38 Lò Thị Minh Mầm non Sơn Thịnh, V Chấn Hoàn cảnh khó khăn Thái  
39 Bùi T. Phương Hoa PTCS Suối Quyền, Văn Chấn Hoàn cảnh khó khăn Kinh GV giỏi huyện
40 Bùi T. Kiều Dung THCS Đồng Khê, Văn Chấn Bản thân bị liệt, hoàn cảnh KK Kinh GV giỏi trường
41 Trần Thị Thoa THCS Sơn Thịnh, Văn Chấn Hoàn cảnh khó khăn Kinh GV giỏi huyện
42 Vũ Thị Mai Thêm Tiểu học Phúc Sơn, Văn Chấn Hoàn cảnh khó khăn Tày  
43 Trần Thị Liên Tiểu học Thượng Bằng La, VC Bản thân bị liệt, hoàn cảnh KK Kinh  
44 Nguyễn T Lệ Thủy THCS Phúc Lợi, Lục Yên Chồng chết, con bị tật nguyền    
45 Đoàn Thị Huệ Tiểu học Nguyễn T. Tuyết Mai, huyện Lục Yên Chồng chết, con tàn tật, gia đình KK    
46 Hoàng T Thu Hằng Tiểu học Lê Lợi, Lục Yên Bệnh hiểm nghèo, gia đình KK    
47 Nguyễn T. Nghiêm Nguyễn Bá Ngọc, Lục Yên Con bị tật nguyền,hoàn cảnh KK    
48 Mông Thị Thuyền TH Nguyễn Bá Ngọc, Lục Yên Hoàn cảnh gia đình khó khăn    
49 Lê Thị Tâm TH Nguyễn Viết Xuân, L. Yên Ốm đau, gia đình khó khăn    
50 Nguyễn T Tố Hoa TH Nguyễn Viết Xuân, L. Yên Ốm đau, gia đình khó khăn    
51 Mông Thị Ngư TH Nguyễn Viết Xuân, L. Yên Ốm đau, gia đình khó khăn    
52 Lương Thị Thiên TH Nguyễn Văn Trỗi, L. Yên Chồng mất, hoàn cảnh khó khăn    
53 Lương Văn Tuế Hoàng Hoa Thám, Lục Yên Gia đình khó khăn    
54 Lương Thị Phiếu THCS Chu Văn An, Lục Yên Gia đình khó khăn    
55 Phạm Thị Vân THCS Chu Văn An, Lục Yên Ốm đau, gia đình khó khăn    
56 Nguyễn Thị Kiều THCS Nguyễn Huệ, Lục Yên Ốm đau, gia đình khó khăn    
57 Đỗ Thị Xuân THCS Nguyễn Huệ, Lục Yên Ốm đau, gia đình khó khăn    
58 Hoàng Thị An Mầm non Hoa Phượng, L. Yên Gia đình khó khăn    
59 Đinh Thị Thủy Mầm non Hoa Phượng, L. Yên Chồng ốm dài hạn hoàn cảnh KK    
60 Nguyễn Thị Vân Tiểu học Kim Đồng, Lục Yên Chồng mất, hoàn cảnh khó khăn    
61 Lương Thị Phượng TH& THCS An Lạc, L Yên Gia đình khó khăn    
62 Trần Thị Dung Mầm non Hoa Hồng, L Yên Gia đình khó khăn    
63 Hà Thị Chi TH& THCS Minh Tiến 2, LY Gia đình khó khăn    
64 Nguyễn Thị Quyên TH& THCS Minh Tiến 2, LY Chồng bị lòa, gia đình khó khăn    
65 Thân T Mai Phương Mầm non Phúc Lợi, Lục Yên Hoàn cảnh gia đình khó khăn    
66 Hoàng Thị Loan Mầm non Khánh Thiên, L Yên Hoàn cảnh gia đình khó khăn    
67 Lý Thị Canh Tiểu học Khánh Thiên, L Yên Hoàn cảnh kk, con ốm dài hạn    
68 Hoàng Văn Anh Tiểu học Khánh Thiên, L Yên Hoàn cảnh gia đình khó khăn    
69 Hồ Thị Mai THCS Nguyễn Du, Lục Yên Chồng ốm, hoàn cảnh khó khăn    
70 Hoàng Kim Táo TH Ngô Gia Tự, Lục Yên Hoàn cảnh gia đình khó khăn    
71 Trần Thị Tuyên TH N. T. Minh Khai, Lục Yên Hoàn cảnh gia đình khó khăn    
72 Hoàng Thị Vở TH Nguyễn T. Minh Khai, LY Hoàn cảnh gia đình khó khăn    
73 Hoàng Thị Thông THCS Trần Nhật Duật, L. Yên Hoàn cảnh gia đình khó khăn    
74 Đinh T Kim Xuyến THCS Nguyễn Thái Học,LYên Chồng ốm, hoàn cảnh khó khăn