itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Vì Tương Lai / Danh sách học bổng tỉnh Tây Ninh

Danh sách học bổng tỉnh Tây Ninh

Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ
01 Trương Công Ẩn 1992 Trương Quyền, Khu Phố 5, P1,Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh. ĐT: 066825262
02 Nguyễn Thị Mỹ 1995

Ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066876713

03 Nguyễn Thị Vàng 1998 Ấp Rừng Dầu, Tiên Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh.
04 Trương Mai Đào 1997 Ấp Rừng Dầu, Tiên Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh.
05 Bùi Vũ An 1991 Tổ 7, ấp Bến, xã An Thạnh, Huyện Bến Cát, Tây Ninh.
06 Nguyễn Binh Ty 1996 Ấp Bàu, Tràm Lớn, xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh.
07 Lâm Văn An 1993 Ấp Bàu, Tràm Lớn, xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh.
08 Vương Văn Hòa 2000

Số 551, Khu phố 2, Thị Trấn, Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066761335

09 Thái Văn Tính 1994 Trung Tâm Nuôi dạy trẻ Khiếm Thị Tây Ninh. ĐT: 066844603
10 Nguyễn Văn Long 1995 Trung Tâm Nuôi dạy trẻ Khiếm Thị Tây Ninh. ĐT: 066844603
11 Trần Thanh Bình 1991 Trung Tâm Nuôi dạy trẻ Khiếm Thị Tây Ninh. ĐT: 066844603
12 Nguyễn Tuấn An 1990 86/6c, Long Mỹ, Long Thành Bắc, Hòa Thành, Tây Ninh.
13 Đào Thị Hồng Đào
Cao Đẳng SP Tây Ninh
1986 9/5, Khu Phố Hiệp Lễ, Phiệp Ninh, thị Xã Tây Ninh. ĐT: 066625518
14 Nguyễn Thị Hảo
CĐ SP Tây Ninh
1983 43 Ấp Hội Phú, Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh. ĐT: 066755142
15 Trần Lê Hải Đăng
Trung Học Kinh Tế Kỹ Thuật, Tây Ninh
1987 Khu Phố 1, Thị Trấn Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh.
16 Phạm Hồng Sương 1990 KP4/21 Nội Ô, thị Trấn Gò Dâu Tây Ninh.
17 Đặng Ngọc Kha 1990

D68/2, Long Hải, Trường Tây, Hòa Thành, Tây Ninh.

ĐT: 066847017

18 Nguyễn Dương Phương Thảo 1990 Ô 9, Tổ 22, 3/6 Ấp Trường Thọ, xã Trương Hòa, Hòa Thành, Tây Ninh.
19 Lê thị Bảo Ngọc 1991 Ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh. ĐT: 066876537
20 Phạm Hữu Tiến 1989 Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
21 Võ Minh Luật 1984

7/1 Tổ 6, ấp Long kim, xã Long Thành Trung, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

ĐT: 066840825

22 Phạm Quốc Thanh 1986 30/6 thiệp Định, Thiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh
23 Phan Quỳnh Mai 1986 60/4c Ấp Long Hải, xã Tường Tây, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh. ĐT: 066640676
24 Nguyễn Thị Phương Thành 1991 Số 599, Tổ 15, Ấp Lộc Thanh, xã Lộc Hưng. ĐT: 0986239831
25 Trần Ngọc Xuân Anh 1992

Số 3, Đường Paster, Khu Phố 3, P2, Thị Xã Tây Ninh.

ĐT: 066826651

26 Phạm Vũ Phương 1992

16/20A Khu Phố 2, P3, thị xã Tây Ninh.

ĐT: 066815182

27 Lê Thị An 1993 Tổ 4, Ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh.
28 Vũ Thị Loan 1993 Tổ 2, Ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
29 La Thị Diệu 1994 Tổ 3, Ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
30 Nguyễn Thị Bích Huệ 1994 Tổ 3, Ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
31 Nguyễn Ngọc Diễm 1995 Tổ 1, Ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây, Huyện Tân Biên, Tây Ninh. ĐT: 0985173600
32 Nguyễn Hoài Thu 1991

Ấp Lộc Chánh, xã Lộc Hưng, Trảng Bàng Tây Ninh.

ĐT: 066880865

33 Trịnh Lê Thảo Ngân 1993 Ấp An Thành, xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
34 Nguyễn Đặng Thúy Vy 1992 A 5/ 2B Ấp Hiệp Trường, Hiệp Tân, Hòa Thanh Tây Ninh. ĐT: 066647900
35 Đào Thị Ngọc Hân 1992 B19/3B Ấp Hiệp Trường, Hiệp Tân, Hòa Thanh Tây Ninh. ĐT: 0975725722
36 Ngô Nguyễn Ngọc Dung 1992 B24/14A Ấp Hiệp Trường, Hiệp Tân, Hòa Thanh Tây Ninh.ĐT: 066646706
37 Đỗ Thị Thanh Nhàn 1993 D39/12 Ấp Hiệp Trường, Hiệp Tân, Hòa Thanh Tây Ninh.ĐT: 066823250
38 Đỗ Thị Minh Thông 1992 D39/12 Ấp Hiệp Trường, Hiệp Tân, Hòa Thanh Tây Ninh.ĐT: 066823250
39 Nguyễn Thị Trúc Thanh 1995

408 CMT8, Khu Phổ, P3, Thị Xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066250354

40 Nguyễn Thị Nương 1992 11/52 Khu Phố 2, P3, thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
41 Võ Thị Quỳnh Như 1998 Ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước, Châu thành, Tây Ninh.
42 Trần Hoàng Phượng An 2000 Lớp 1A, Trường Tiểu Học, thị Trấn B
43 Tô Thị Kim Ngân 1997 Trường tiểu học Bình Lợi. ĐT: 066782565
44 Lê Thị Thu Thinh 1996 Ấp Thanh Bình, An Bình, Châu Thành, Tây Ninh
45 Trần Thương Hồng Hà 1998 Số 496 Ấp An Lộc, Xã An Cơ, Châu Thành, Tây Ninh.
46 La Thanh Hiền 1996 La Nghe, An Cơ, Châu Thành, Tây Ninh.
47 Lưu Tiến Đạt 2000

Tổ 2, Ấp Suối Dộp, xã Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh.

ĐT: 066212805

48 Lữ Trường Giang 1996 Ấp Xóm Ruộng, Xã Trí Bình, Huyện Châu Thành, Tây Ninh. ĐT: 066878545
49 Bùi Thị Xuân Hồng 1998 Ấp Trường Hảo Đước, Châu Thành, Tây Ninh.
50 Lê Hoàng Dũng 1995 Ô 2/45 Khu Phố Thanh Hà, Thị Trấn Gò Dầu. ĐT: 066520047
51 Võ Huỳnh Tiến Đạt 1996

D6/8 Ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066833698

52 Nguyễn Thị Minh Xuân 1991 4356, Tổ 16, Bình Hòa, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh.
53 Hà Thị Phương Thúy 1989 352 ấp Xóm Mới 1, Trí Bình, Châu Thành, Tây Ninh
54 Nguyễn Thị Thúy Kiều 1990 17B/31 Khu Phố 2, Thị Trấn Châu Thành, Tây Ninh. ĐT: 066780481
55 Lê Thị Thu Hồng 1990 16/4c Ấp Tân Phước, xã Tân Bình, TX Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh. ĐT: 066819380
56 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 1992 12/9 Kp Hiệp Lễ, P Hiệp Ninh, TX Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
57 Lê Nguyễn Phát Đạt 1995 10/49 Kp Hiệp Bình, P Hiệp Bình, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh. ĐT: 066626805
58 Huỳnh Thị Ngọc Giàu 1994 1/79 Khu Phố Hiệp Lễ, P Hiệp Ninh, thị Xã Tây Ninh
59 Nguyễn Thị Thùy Dương 1985 4/15 Khu Phố Hiệp Lễ, P Hiệp Ninh, thị Xã Tây Ninh

* Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

* Yêu cầu bổ sung bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp để được nhận tài trợ.

* Xem mẫu Giấy xác nhận và mẫu bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp trong cùng mục này.