itaexpress / Tin ITA / Dự án ITA / Các Khu công nghiệp / KCN Tân Đức GĐ II: Đã đền bù được 83,2% diện tích đất

KCN Tân Đức GĐ II: Đã đền bù được 83,2% diện tích đất

Tính đến ngày 8-12, Ban đền bù thuộc Dự án Khu công nghiệp Tân Đức GĐ II đã đền bù được cho 434 hộ dân trong tổng số 477 hộ dân nằm trong quy hoạch của Dự án.

Tổng diện tích đã đền bù là 223,3 ha/271 ha, tương đương 83,2%.

Như vậy, vẫn còn 43 hộ dân chưa nhận được đền bù. Số hộ này sẽ được Ban đền bù của Dự án giải quyết đền bù trong các đợt tiếp theo.

Bùi Nhung