itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Bắt giữ hai tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải Việt Nam / b_t_gi_hai_tau_n_c_ngoai_xam_ph_m_lanh_h_i_vi_t_nam_medium

b_t_gi_hai_tau_n_c_ngoai_xam_ph_m_lanh_h_i_vi_t_nam_medium