itaexpress / Tin ITA / Khoa học / Bí ẩn khoa học / Phát hiện bức tượng khổng lồ của Hoàng hậu Ai Cập cổ / BAKH 1