itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Đó đây / Mỹ cử quân đội hỗ trợ Philippines sau bão / haiyan-5864-1384057538

haiyan-5864-1384057538

« 
Hình trước
|
|
Hình kế
 »