itaexpress / Photo & Video / Hoạt động / Xã hội - Từ thiện / Chiến thắng bệnh tật để vươn lên hòa nhập cuộc sống từ Quỹ Ita

Chiến thắng bệnh tật để vươn lên hòa nhập cuộc sống từ Quỹ Ita