itaexpress / Photo & Video / Hoạt động / Xã hội - Từ thiện / Lễ trao tài trợ từ Quỹ Ita - Chiến thắng bệnh tật

Lễ trao tài trợ từ Quỹ Ita - Chiến thắng bệnh tật