itaexpress / Photo & Video / Hoạt động / Xã hội - Từ thiện / Tặng 150 xe lăn cho người khuyết tật tỉnh Bến Tre

Tặng 150 xe lăn cho người khuyết tật tỉnh Bến Tre

Tặng 150 xe lăn cho người khuyết tật tỉnh Bến Tre