itaexpress / Photo & Video / Hoạt động / Xã hội - Từ thiện / Trao tặng nhà tình thương