itaexpress / Photo & Video / Sự kiện / Khách tham quan / Lãnh đạo nước ngoài / Tổng thống Cộng hòa Mozambique

Tổng thống Cộng hòa Mozambique

« 
Hình trước
|
|

Tổng thống Cộng hòa Mozambique, ngài Amando Emilio Guebuza đến thăm KCN Tân Tạo.

15/01/2007: Tổng thống Cộng hòa Mozambique, ngài Amando Emilio Guebuza đến thăm KCN Tân Tạo.