itaexpress / Photo & Video / Triển lãm / Không gian Tân Tạo / Toàn cảnh KCN Tân Tạo / Cổng chào KCN Tân Tạo

Cổng chào KCN Tân Tạo

« 
Hình trước
|
|

Cổng chào KCN Tân Tạo

Cổng chào KCN Tân Tạo