itaexpress / Photo & Video / Triển lãm / Tân Tạo phát triển / Tân Tạo 10 năm hình thành và phát triển

Tân Tạo 10 năm hình thành và phát triển

KCN Tân Tạo đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Đảng và Nhà nước trao tặng nhân dịp tròn 10 năm hình thành và phát triển