itaexpress / Quỹ ITA-s / Bên lề / Ủng hộ 120 triệu đồng xây dựng Quỹ “Chung một tấm lòng” / Quy-chung-1-tam-long---Dai-