itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Phó Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Trung - Tấm gương sáng về sức trẻ và lòng nhiệt huyết / anh-Minh