itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Chương trình Hỗ trợ GV / Danh sách trường học các tỉnh

Danh sách trường học các tỉnh

Danh sách các trường học được nhận tài trợ đợt 1.

1 Trường Tiểu học Phú Hưng A Huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
2 Trường Tiểu học La Văn Cầu xã Đak Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đak Nông
3 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng xã Đak Buk So, Tuy Đức, tỉnh Đak Nông
4 Trường Tiểu học Lê Lợi xã Đak Ru, Đak R’Lấp, tỉnh Đak Nông
5 Trường Mầm non Hoa Đào xã Đak Ru, Đak R’Lấp, tỉnh Đak Nông