itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Chiến Thắng Bệnh Tật / Danh sách nhận trợ cấp tỉnh Khánh Hòa

Danh sách nhận trợ cấp tỉnh Khánh Hòa

Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

DANH SÁCH NHẬN TÀI TRỢ TỈNH KHÁNH HÒA

STT Họ và Tên Năm sinh Địa chỉ liên hệ, điện thoạI
01 Bùi Thị Hồng Duyên 1981 Đồng Nhơn, Vĩnh Trung, Nha Trang
02 Huỳnh Đình Hội 2002 14 Hương Điền (nối dài), Khánh Hòa
03 Huỳnh Ngọc Huệ 1972 Tổ dân Phố 7, phan Bội Châu, TT Diên Khánh
04 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1998 39 tổ 20, thôn Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa
05 Nguyễn Văn Đông 1969 Thôn Ninh Lâm, xã Vạn Khánh, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

* Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

* Yêu cầu bổ sung bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp để được nhận tài trợ.

* Xem mẫu Giấy xác nhận và mẫu bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp trong cùng mục này.