itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Chiến Thắng Bệnh Tật / Danh sách nhận trợ cấp tỉnh Long An

Danh sách nhận trợ cấp tỉnh Long An

Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

DANH SÁCH NHẬN TÀI TRỢ TỈNH LONG AN

STT Họ và Tên Năm sinh Địa chỉ liên hệ, điện thoạI
01 Trần Thiện Cúc 1919

340/8 ấp Thanh Tân, Thanh Phú Long , Châu Thành, Long An.

ĐT: 072664892

02 Bùi Thị Hoa 1967 Ấp Láng Đao, Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh Hưng, T Long An.
03 Bùi Văn Hên 1951 Ấp Trung Môn, xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh Hưng, Long An
04 Lâm Thị Thu
1969

Hội Khuyến Học Tỉnh Long An, số 411 QL1, Khu Phố Bình Quân 1, P.4, TX.Tân An, Long An

ĐT: 072825528

05 Nguyễn Thị Hạnh 1946 Ấp Trung Vĩnh, xã Thái Bình Trung, H Vĩnh Hưng, tỉnh Long An
06 Nguyễn Thị Cúc 1956 15 ấp Nhà Trường, Tân Lân, Cần Đước, Long An

* Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

* Yêu cầu bổ sung bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp để được nhận tài trợ.

* Xem mẫu Giấy xác nhận và mẫu bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp trong cùng mục này.