itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Chiến Thắng Bệnh Tật / Giấy xác nhận cá nhân đã nhận trợ cấp Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật / Xac-nhan-ca-nhan-ITA-CTBT-1

Xac-nhan-ca-nhan-ITA-CTBT-1