itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Hàn Gắn Vết Thương / Danh sách nhận trợ cấp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Danh sách nhận trợ cấp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

DANH SÁCH NHẬN TRỢ CẤP TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ liên lạc, điện thoại
01 Nguyễn Văn Thành 1954 Ấp Tân Hòa, xã Long Tân, Huyện Đất Đỏ tỉnh BR-VT. ĐT: 064.695121
02 Trần Văn Châu 1981

12/1 Ấp Tân Hiệp, xã Long Tân, Đất Đỏ,

tỉnh BR-VT

03 Hoàng Thị Châu 1984 5Ô 3/22 Kp Hải Trung, TT Phước Hải, Đất Đỏ, tỉnh BR-VT. ĐT: 064.677199
04 Kiều Lệ Hoa 1977 Ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội, Huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT. ĐT: 064.618393
05 Nguyễn Thị Xuân Hương 1975 Khu Phố Thanh Long, TT Đất Đỏ, Đất Đỏ, tỉnh BR-VT
06 Nguyễn Ngọc Anh Tài 2003 Thôn Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh BR - VT

* Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

* Yêu cầu bổ sung bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp để được nhận tài trợ.

* Xem mẫu Giấy xác nhận và mẫu bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp trong cùng mục này.