itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Hàn Gắn Vết Thương / Giấy xác nhận cá nhân đã nhận trợ cấp Quỹ ITA Hàn gắn vết thương / Xac-nhan-ca-nhan-ITA-HGVT-2