itaexpress / Quỹ ITA-s / Giải đáp thắc mắc / Chiến Thắng Bệnh Tật / Câu hỏi thường gặp / Trả lời thắc mắc của ông Huỳnh Thiện - Quảng Ngãi

Trả lời thắc mắc của ông Huỳnh Thiện - Quảng Ngãi

Giữa giấy xác nhận gia đình khó khăn và Sổ hộ nghèo

Câu Hỏi: Gia đình chỉ có giấy xác nhận khó khăn thì có được xét duyệt không?

Trả lời: Theo Quy chế Quỹ ITA_s yêu cầu các cá nhân xin tài trợ phải có Sổ Hộ Nghèo bản sao có công chứng và các giấy tờ có liên quan từng Quỹ cụ thể trên Website www.itaexpress.com.vn.