itaexpress / Quỹ ITA-s / Giải đáp thắc mắc / Vì Tương Lai / Câu hỏi thường gặp / Trả lời thắc mắc Sở Lao Động TB và XH Tỉnh Hậu Giang

Trả lời thắc mắc Sở Lao Động TB và XH Tỉnh Hậu Giang

Hình thức chuyển tài trợ cho các cá nhân được nhận tài trợ của Quỹ ITA_s

Câu hỏi: Nếu Quỹ ITA_s không chuyển tài trợ về Sở nơi cung cấp hồ sơ cá nhân, thì sẽ chuyển về đâu?

Trả lời: Theo Quy chế Quỹ ITA_s sẽ chuyển tài trợ cho các cá nhân về địa phương, trường và trực tiếp đến cá nhân theo đường bưu điện.

Quỹ ITA_s sẽ chuyển lại danh sách đã chuyển tài trợ cho Sở nắm rõ.