itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / Trao 135 triệu đồng cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa ở phía Bắc / Danh sách cụ thể các giáo viên được nhận hỗ trợ.doc

Danh sách cụ thể các giáo viên được nhận hỗ trợ.doc