itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

ITA - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2023

Ngày 30 tháng 1 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) đã phát hành hai văn bản thông báo, đó là văn bản số 03/TB-ITACO 24 thông báo về Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2023 và văn bản số 04/TB-ITACO 24 thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023, đã được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Các tin đã đưa ngày   Xem